Video khai trương hệ thống cửa hàng Vật Phẩm Phong Thủy Phú Nhuận – Tp Hồ Chí Minh

Video quay vào tháng 10/2009, lúc cửa hàng – VatPhamPhongThuy.com ở Phú Nhuận vừa khai trương hơn 1 tháng (cửa hàng số 1 của hệ thống). Truy cập http://vatphamphongthuy.com để cập nhật thêm

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>